Zaloguj
strefa e-learning
1992
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
SUKCES

PROJEKT 2017

BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE – ZDOBĄDŹ MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT ZUPEŁNIE ZA DARMO!!!

SUCCESS School of English w Krośnie prowadzi nabór (rekrutację) uczestników do realizowanego bezpłatnego kursu z języka angielskiego i niemieckiego.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską i jest bezpłatny dla jego uczestników. W ramach projektu oferowany jest kurs JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO dla osób początkujących i zaawansowanych. Zajęcia będą się odbywały w Krośnie i na terenie całego województwa.

CEL PROJEKTU:

  • nabycie/podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie  A i B oraz językiem niemieckim na poziomie A . Uczestnicy projektu zdobędą międzynarodowy certyfikat potwierdzający umiejętności językowe

Uczestnikami Projektu mogą być osoby zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie woj. Podkarpackiego, spełniające następujące kryteria:

  • w wieku 25 – 49 – z wykształceniem co najwyżej średnim, lub 50+ – niezależnie od wykształcenia oraz należące do jednej z poniższych trzech grup:
    • osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka
    • osoby niepełnosprawne
    • osoby pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu – osoby bierne zawodowo i osoby bezrobotne.

Zgłoszenia można wysyłać na niżej podany adres e-mail lub telefonicznie:

info@success.com.pl

tel. 134326951

kom. 604207699

SERDECZNIE ZAPRASZAMY – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!