Zaloguj
strefa e-learning
1992
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
SUKCES

Poziomy Rady Europy

Poziomy Rady Europy

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego znany również jako The Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL lub CEF), to system opisu poziomów zaawansowania językowego, którego zadaniem jest standaryzacja nazewnictwa poziomów zaawansowania oraz promocja międzynarodowej mobilności akademickiej i zawodowej. Jest to system odniesienia, który ma na celu stworzenie skali porównawczej pomiędzy różnymi systemami oceny, testami i opisami poziomów. W praktyce oznacza to, że zdający, nauczyciele i decydenci, którzy opierają swoje decyzje o wyniki testów (firmy, uniwersytety) mogą wykorzystywać CEFRL/CEF do porównywania umiejętności zdających z każdym testem w dowolnym języku.

 

CEFRL/CEF opisuje umięjętności czytania, pisania, słuchania i mówienia w każdym języku. Skala podzielona jest na 6 poziomów tworzących 3 grupy:

 

A1 – A2 (Poziom Podstawowy)

B1 – B2 (Poziom Samodzielności)

C1 – C2 (Poziom Biegłości)

 

 

 

Zobacz też poziomy zaawansowania >>>