Zaloguj
strefa e-learning
1992
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
SUKCES

Akredytacja Kuratorium Oświaty

Akredytacja Kuratorium Oświaty
Zdjecie glówne

Szkoła nasza posiada akredytację Kuratora Oświaty jako formalne potwierdzenie wysokiej jakości nauczania.

Po raz kolejny został potwierdzony poziom nauczania w Success School of English

w Krośnie - tym razem przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Po wnikliwej kontroli przyznano nam AKREDYTACJĘ na prowadzone przez nas kursy językowe

na wszystkich poziomach

 

 

Czym jest akredytacja?
 
Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia i jego efektów. Jeśli placówka wchodzi na ścieżkę akredytacji to jest to równoznaczne z jej wejściem na drogę jakości.
 
Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości.
 
Korzyści dla klientów placówek akredytowanych to:
  - możliwość zaliczenia wyników kursów zawodowych przy podejmowaniu nauki w szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe
  - korzystanie z wysokiego poziomu usług edukacyjnych
  - zwiększenie szansy zatrudnienia przez pracodawców
  - otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia wydanego przez wiarygodną placówkę
  - możliwość spełniania obowiązku nauki w formach pozaszkolnych
 
Pracodawcy zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji przez swoich pracowników będą mogli zlecać przeprowadzenie szkoleń akredytowanym placówkom, gwarantującym wysoką jakość oferowanych usług. Zatrudniając pracownika pracodawcy mogą uwzględniać fakt posiadania zaświadczeń o ukończonych formach pozaszkolnych w takich jednostkach.
 
Jakie warunki musi spełniać placówka, aby ubiegać się o akredytację?
 
Akredytację może uzyskać jednostka, która m.in.:
  1. zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne
  2. zatrudnia wykwalifikowana kadrę
  3. opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne.
 
Kto wydaje decyzję o przyznaniu akredytacji?
 
Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja wydawana jest po przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego. Oceny placówki dokonuje zespół powołany przez kuratora oświaty.
 
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: kuratora, organizacji pracodawców oraz wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy.
 
 
 
 
 Podkarpacki Kurator Oświaty Decyzja Podkarpackiego Kuratora Oświaty