Zaloguj
strefa e-learning
1992
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
SUKCES

Poziomy zaawansowania

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są w oparciu o Europejski System Kształcenia Językowego - CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), który określa sprawności i umiejętności wymagane na poszczególnych poziomach biegłości języka od poziomu A1 do poziomu C2

 

Basic User - A Basic User Independent User - B Independent User Proficient User - C Proficient User

 

 

Poziom CEF - Common European Framework

Egzaminy

Cambridge

Egzaminy TELC
Opis Charakterystyka
A1
Breakthrough
   

TELC A1
Poziom języka wymagany w przypadku kandydatów, którzy, posługują się językiem obcym w podstawowym zakresie, np. recepcjonista, urzędnik, itp. Na tym poziomie znajomości języka kandydat: potrafi komunikować się w stopniu podstawowym; potrafi prowadzić rozmowy telefoniczne w języku obcym; posługuje się sprawnie zestawieniami liczbowymi; potrafi zareagować na proste prośby i instrukcje; potrafi dokonać rezerwacji podróży służbowych i umawiać spotkania; wypełniać podstawowe dokumenty i wnioski służbowe w języku obcym.
A2
Waystage
 

TELC A2
Poziom języka wymagany w przypadku kandydatów, którzy, współpracują ze swoimi zagranicznymi partnerami, np. administratorzy, urzędnicy, doradcy liniowi, sekretarki, itp. Kandydat posiadający znajomość języka na tym poziomie potrafi: przedstawić profil firmy i jej produkty; potwierdzić lub zmienić terminy spotkań służbowych; udzielać prostych instrukcji i wyjaśnień; rozumieć prostą korespondencję handlową i potrafi udzielać pisemnej odpowiedzi, sporządzać notatki; brać udział w dyskusji, wyrażać negatywne i pozytywne opinie.
B1
Threshold
PET  

TELC B1
Poziom języka wymagany w przypadku kandydatów, którzy poprzez swoje kontakty służbowe utrzymują ożywione stosunki z zagranicznymi partnerami i klientami Na tym poziomie znajomości języka kandydat: rozumie i potrafi analizować kluczowe informacje służbowe; prowadzi typową korespondencję służbową; potrafi udzielać wyjaśnień; może uczestniczyć w rutynowych rozmowach kwalifikacyjnych; potrafi wygłaszać kompleksowe prezentacje i dyskutować na znane tematy.
B2
Vantage
FCE  

TELC B2
Wymagany poziom znajomości języka dla wszystkich kandydatów, których stanowisko pracy wymaga komunikowania się w języku obcym zarówno w celu nawiązywania jak i podtrzymywania stosunków służbowych, np. pracownicy działów sprzedaży itp. Na tym poziomie znajomości języka kandydat: potrafi prowadzić typową korespondencję służbową oraz pisać sprawozdania; rozumie i potrafi dyskutować na temat złożonych kwestii ogólnych lub służbowych; potrafi prowadzić oficjalne i nieoficjalne spotkania z klientami; potrafi wygłaszać kompleksowe prezentacje i dyskutować na znane tematy.
C1
Effective Operational Proficiency
CAE

TELC C1
Wymagany poziom znajomości języka dla wszystkich kandydatów, których stanowisko pracy wymaga udziału w oficjalnych i nieoficjalnych spotkaniach służbowych czy w konferencjach i sympozjach. Na tym poziomie znajomości języka kandydat potrafi: posługiwać się językiem w mowie i piśmie na odpowiednim poziomie; reagować spontanicznie i płynnie posługiwać się językiem w różnych sytuacjach; czytać, analizować oraz sporządzać specjalistyczne teksty, raporty, sprawozdania jak również omawiać złożone kwestie; przygotowywać publiczne wystąpienia i czynnie uczestniczyć w seminariach i konferencja.
C2
Mastery
CPE

TELC C2
Wymagany poziom znajomości języka dla wszystkich kandydatów, których stanowisko pracy wymaga udziału w oficjalnych i nieoficjalnych spotkaniach służbowych czy w konferencjach i sympozjach. Świadczy o dobrej znajomości skomplikowanych struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie zbliżonym do rodowitego użytkownika języka, o pełnej komunikatywności w mowie i piśmie: umiejętności czytania oraz redagowania złożonych tekstów, wygłaszania opinii, referatów, prowadzenia prezentacji