Zaloguj
strefa e-learning
1992
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
SUKCES

Egzaminy telc

Egzaminy telc
Zdjecie glówne

Success School of English w Krośnie jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym TELC.

 

TELC jest systemem międzynarodowych egzaminów językowych opracowanym i administrowanym przez organizację Weiterbildungs- Testsysteme (WBT) we Frankfurcie nad Menem. Europejskie certyfikaty językowe TELC są egzaminami językowymi przyszłości. Reprezentują one systematyczne, przemyślane podejście do oceny kompetencji językowych - wskazują jasną strukturę programową egzaminów, której bazą jest Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

Co to oznacza? Oznacza to, że egzamin TELC bada indywidualne kompetencje językowe zgodne z ramami wyznaczonymi w Europie. Oznacza to również, że coraz więcej ludzi z coraz większej liczby krajów rozpoznaje certyfikaty TELC i umiejętności językowe wynikające z posiadania konkretnego certyfikatu. Inaczej rzecz ujmując: certyfikaty językowe TELC ukazują jaki poziom umiejętności językowych został osiągnięty - obojętnie w jakim kraju był on zdawany, gdyż warunki przystępowania do egzaminu i przeprowadzania egzaminu są wszędzie jednakowe.

 

Co dokładnie oznacza "TELC"? Te cztery litery stanowią skrót od słów: "The European Language Certificates" i odnoszą się do europejskiego systemu testowego, który staje się coraz bardziej rozpoznawalny. Każdego roku ponad 100.000 osób potwierdza znajomość języka biorąc sukcesywny udział w sesjach egzaminacyjnych TELC.

 

Obecnie TELC oferuje ponad 40 egzaminów językowych na pięciu poziomach (od A1 do C1) dziewięciu języków.

 

Rozpoznawalność oraz przejrzysta struktura stanowią główne powody wyboru egzaminów TELC przez zdających, pracodawców oraz instytucje zagraniczne.

 

W Europie egzaminy TELC są między innymi częścią państwowego systemu szkolnictwa (Węgry, Hiszpania), mają akredytację instytucji rządowych oraz są honorowane przez Izby Handlu i Przemysłu (Niemcy, Francja). W Polsce egzaminy są uznawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

 

Egzaminy spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Obejmują tematykę z dziedzin życia codziennego oraz zawodowego i ukierunkowane są na sprawdzenie umiejętności komunikowania się.

 

Poziomy i dostępne egzaminy:

Jak dotąd egzamin TELC można zdawać na poziomach - A1 (początkujący), A2 (podstawowy), B1 (średniozaawansowany niższy), B2 (średniozaawansowany wyższy). Nie każdy język jest jednak dostępny na wszystkich czterech poziomach. Najpopularniejsze języki można również zdawać w wersjach specjalistycznych, np. szkolnej czy biznesowej. Angielski i niemiecki można zdawać również na najwyższym poziomie C1 - Certificate English C1, Zertifikat Deutsch C1.

 

Oferujemy Państwu następujące egzaminy:

 

  Telc - Language test University of Cambridge - ESOL Examinations