Zaloguj
strefa e-learning
1992
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
SUKCES

Metody nauczania

Metody nauczania

Kursy w Success School of English w Krośnie to efektywność zajęć prowadzonych przez profesjonalnych lektorów. Tematyka zajęć oscyluje wokół indywidualnych potrzeb zarówno słuchaczy jak i firm.

Kurs obejmuje:

  • obszerny zakres słownictwa ogólnego, kładąc przy tym nacisk na słownictwo potrzebne w komunikacji życia zawodowego, m.in. kontakt z klientem, negocjacje, prezentacje czy różnego rodzaju spotkania biznesowe
  • posługiwanie się językiem, jako narzędziem komunikacji, chodzi tu głównie o przekazywania informacji i uczuć, inicjowanie dialogów, odbierania informacji, wykreowanie sytuacji językowych, które będą jak najbardziej zbliżone do naturalnych, takich, by słuchacze mogli w nich czynnie brać udział.
  • interakcje między słuchaczami, ma to na celu tworzenie takich zdań językowych, by kursanci swobodnie mogli z sobą współpracować, m.in. przeprowadzać krótkie dialogi, rozwiązywać ćwiczenia, brać udział w grach i zabawach.
  • przygotowanie kursantów do bezproblemowego poruszania się w świecie języka obcego, w różnych sytuacjach życia codziennego oraz zawodowego, formułowania opinii i argumentowania 
  • Oferujemy pełny zakres kursów językowych dla wszystkich grup wiekowych bez ograniczeń. Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną polegającą na stwarzaniu w trakcie zajęć warunków porozumiewania się najbardziej zbliżonych do naturalnych.
  • Szczególny nacisk kładziemy na praktyczne używanie języka oraz systematyczne poszerzanie słownictwa
  • Zajęcia oparte są na pracy ze starannie dobranymi podręcznikami renomowanych brytyjskich wydawnictw (Express Publishing, Oxford University Press, Pearson Longman, MACMILLAN i innych) oraz materiałach dodatkowych, które stymulują mówienie i zwiększają skuteczność nauczania.
  • Uczymy swobodnego i poprawnego porozumienia się w określonych okolicznościach.Podczas zajęć koncentrujemy się na rozwijaniu wszystkich sprawności językowych (mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie oraz gramatyka) kładąc szczególny nacisk na komunikację.Stosujemy różnorodne ćwiczenia i przykładamy wagę do systematycznego powtarzania materiału.
  • Uczymy w małych grupach (4-8 osób) lub indywidualnie.W przypadku trudności w uczeniu się nowych zagadnień językowych, spowodowanych nieobecnością na zajęciach, oferujemy naszym uczniom bezpłatne konsultacje lub konwersacje. Lektorzy zwracają uwagę, aby jak najbardziej zaangażować studentów, ograniczając Teacher's Talking Time (czas mówienia nauczyciela) do niezbędnego minimum.
  • Pod koniec roku lektorzy piszą raporty dotyczące pracy, postępów i wyników uczniów.Na ostatnich zajęciach uczniowie otrzymują certyfikaty ukończenia kursu na określonym poziomie.Każdego ucznia traktujemy w sposób indywidualny i wybieramy dla niego najbardziej odpowiedni program i termin zajęć