Zaloguj
strefa e-learning
1992
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
SUKCES

PROJEKT 2015

PROJEKT 2015

Europejski Fundusz Społeczny

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

 

SUCCESS SCHOOL OF ENGLISH w Krośnie w  partnerstwie z PAKD przeprowadził projekt „Kompetentni na rynku pracy – szkolenia z zakresu języków obcych i ICT” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia

i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych

w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

SZKOLENIA JĘZYKOWE ZAKOŃCZONE WYDANIEM MIĘDZYNARODOWEGO CERTYFIKATU JĘZYKOWEGO !!!

 

Szkolenie komputerowe ECDL Start dla 20 osób

Szkolenie komputerowe ECDL Core dla 20 osób

Wszystkie szkolenia realizowane w ramach projektu są bezpłatne !

 

 

 

Flaga Unii Europejskiej