Zaloguj
strefa e-learning
1992
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
SUKCES

TOEIC

TOEIC

 

Certyfikat TOEIC® został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu na rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku. TOEIC® jest zatem egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych. Rocznie, do egzaminu podchodzi ponad 7 000 000 kandydatów na całym świecie.

 

Uznawany przez ponad kilkadziesiąt tysięcy firm, korporacji i organizacji, egzamin TOEIC® jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym. Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania oraz gramatyki.

 

 

 

TOEIC® jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych.

 

Egzamin ma format testu wyboru. Zdający wypełniają kartę odpowiedzi, zaznaczając jedną z sugerowanych odpowiedzi A, B lub C lub A, B, C lub D. Karta odpowiedzi jest następnie przetwarzana przez komputer, który generuje wynik testu na skali punktowej 10 - 990 punktów.

 

Egzamin TOEIC® trwa 2 godziny i składa się z 200 pytań, podzielonych na dwie części:

  • Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) 5 - 495 punktów
  • Reading Comprehension (czytanie) 5 - 495 punktów

 

Cała sesja egzaminacyjna trwa około 2,5 godziny.

pobierz przykładowy test >>

 

 

FORMAT EGZAMINU

Listening Comprehension (czas trwania: 45 minut) - 100 pytań / zadań testowych

Sekcja I - interpretacja fotografii

10 pytań

Sekcja II - krótkie dialogi sytuacyjne (pytanie - odpowiedź)

30 pytań

Sekcja III - dłuższe dialogi, 10 dialogów po 3 pytania do każdego

30 pytań

Sekcja IV - dłuższe wypowiedzi, ogłoszenia itp., 10 wypowiedzi po 3 pytania do każdej

30 pytań

Reading Comprehension (czas trwania 75 minut) - 100 pytań / zadań testowych

Sekcja V - uzupełnianie zdań fragmentem najbardziej pasującym do kontekstu

40 pytań

Sekcja VI - uzupełnianie dłuższych tekstów fragmentami pasującymi do kontekstu, 3 teksty po 4 pytania do każdego

12 pytań

Sekcja VII
- autentyczne teksty biznesowe i pytania do tekstu, 7 do 10 różnych tekstów
- teksty typu "double passages" - dwa powiązane ze sobą teksty do przeczytania z pytaniami poniżej

28 pytań

20 pytań

 

Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Tabelę Sprawności Językowych, która precyzyjnie określa umiejętności językowe osoby, która zdała test, oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników testu pozwala na przedstawienie wyniku testu wraz z załączonym opisem kompetencji językowych kandydata.

Tabelę Sprawności Językowych można zobaczyć tutaj :

 

Poziom trudności egzaminu

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w biznesie. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

 

Przygotowanie do egzaminu

Do egzaminu TOEIC® można przygotować się na każdym kursie z elementami Business English. W praktyce oznacza to, że można po prostu uczyć się języka angielskiego a egzamin zdać jako zakończenie etapu nauki i weryfikację swoich postępów. Studenci zdają ten egzamin nawet kilka razy, za każdym razem podnosząc swój wynik i upewniając się, że mądrze inwestują w szkolenia językowe.

Przygotowując się do egzaminu należy zwracać uwagę na zasób słownictwa, jego poszerzanie i konsekwentne utrwalanie. Właśnie słownictwo jest kluczem do egzaminu TOEIC® i do języka angielskiego. Warto zatem czytać jak najwięcej autentycznych tekstów, słuchać radia czy oglądać programy informacyjne w telewizji. W miarę możliwości, należy utrzymywać kontakt z osobami obcojęzycznymi, nawet telefonicznie lub przez e - mail. Wówczas mamy szanse "eksperymentować" z językiem i nasza swoboda w posługiwaniu się językiem bardzo szybko się zwiększa. Egzamin TOEIC został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji.

W przygotowaniu do egzaminu mogą także pomóc podręczniki przygotowujące.

 

Uznawalność

Egzamin TOEIC® jest szczególnie popularny wśród wiodących i najbardziej prestiżowych pracodawców, gdzie znajomość języka angielskiego jest kluczowym elementem kompetencji każdego pracownika.

 

Służba Cywilna

Egzamin TOEIC® z wynikiem 700 punktów jest uznawany przez Służbę Cywilną w postępowaniu kwalifikacyjnym

Podstawa prawna:
DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 13 POZ. 82 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2007 r.)

 

Szkolnictwo wyższe

Odpowiedni wynik egzaminu zalicza lektorat z języka angielskiego na wielu uczelniach w Polsce

TOEIC® i CEF (Common European Framework of Reference)

Wyniki egzaminu TOEIC® odnoszą się do poziomów Rady Europy w następujący sposób:

A1 = 120 punktów

A2 = 225 punktów

B1 = 550 punktów

B2 = 785 punktów

C1 = 945 punktów

punktacja sugerowana przez ETS, poparta przeprowadzonymi badaniami. Firmy i instytucje mają jednak możliwość ustalania własnych progów kompetencyjnych w zależności od np. profilu stanowiska, stąd oczekiwana od kandydata punktacja może odbiegać od podanych wartości

 

Terminy egzaminów

Egzamin TOEIC jest organizowany w sesjach otwartych, odbywających się regularnie na terenie całego kraju oraz może zostać przeprowadzony na żądanie, w dowolnie wybranym terminie. Szczegółowych informacji udzieli nasz ośrodek.

 

Czas oczekiwania na wyniki

Egzamin TOEIC® gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych.

 

Certyfikaty TOEIC

Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10 - 990 punktów

  • pomarańczowy: 10 - 215 punktów
  • brązowy: 220 - 465 punktów
  • zielony: 470 - 725 punktów
  • niebieski: 730 - 855 punktów
  • złoty: 860 - 990 punktów

 

Więcej informacji