Zaloguj
strefa e-learning
1992
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
SUKCES

TOEFL

TOEFL

TOEFL® (Test of English as a Foreign Language)

 

Egzamin TOEFL®® (Test of English as a Foreign Language) jest często zdawanym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego w kontekście studiów i środowiska akademickiego. Wynik z tego egzaminu jest podstawowym kryterium rekrutacyjnym stosowanym przez wiele uniwersytetów, szkół wyższych oraz organizacji edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Europie Zachodniej, USA czy Kanadzie. Ponadto, różnego rodzaju agencje rządowe i fundacje stypendialne wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach decyzyjnych dotyczących programów rozwojowych, programów wymiany lub też planów stypendialnych.

 

FORMAT EGZAMINU

Od roku 2006 w Polsce jest dostępna i obowiązuje nowa, internetowa wersja egzaminu, zwana TOEFL®® iBT, która zastępuje wszystkie poprzednie wersje tego egzaminu. W swojej nowej formie, egzamin zdaje się w całości na komputerze a odpowiedzi są elektronicznie przesyłane do ETS Online Scoring Network do sprawdzenia. Wyniki (na skali punktowej 0-120) są znane po około 20 dniach od daty egzaminu i mogą być przesłane bezpośrednio na uczelnię, do której aplikuje student.

 

Egzamin trwa około 4 godziny z 10-minutową przerwą w połowie. TOEFL®® składa się z 4 części.

  • Pierwsza część: Reading zawiera 36-70 pytań i trwa ok. 60-100 minut.
  • Druga cześć: Listening zawiera 35-51 pytań i trwa 60-90 minut.
  • Część trzecia: Speaking zawiera 6 zadań i trwa 20 minut,
  • Ostatnia część, Writing zawiera 2 zadania i trwa 50 minut.

 

   

Poziom trudności egzaminu

Egzamin TOEFL® ma za zadanie sprawdzić stopień biegłości językowej w posługiwaniu się językiem angielskim w kontekście studiów, kariery akademickiej. Dlatego też, osoby, które niedawno rozpoczęły naukę języka angielskiego mogą odebrać ten egzamin jako trudny i złożony. Rekomendowany poziom przystąpienia do egzaminu to B1 według poziomów CEF i wyżej. Oczywiście, punktacja otrzymana z egzaminu będzie dokładniejszym wyznacznikiem poziomu zaawansowania.

 

Przygotowanie do egzaminu

TOEFL®® sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na uczelni, gdzie angielskiego używa się na zajęciach, wykładach i poza nimi. Dlatego też, przygotowanie do tego egzaminu wymaga zapoznania się ze słownictwem akademickim ale także z konstrukcją tekstów akademickich i ich stopniem trudności. Regularne czytanie podobnych tekstów, zapamiętywanie i utrwalanie słownictwa, które się tam przewija to podstawa dobrego przygotowania do egzaminu.

 

Kolejny krok to dobry kurs językowy, na którym lektor zwróci uwagę na specyfikę egzaminu i pod jego kątem przygotuje program zajęć.

 

Dodatkowo, ze względu na zmiany w strukturze egzaminu, dobrym pomysłem może się okazać zakup podręczników przygotowujących do egzaminu. Są one dostępne w ośrodkach egzaminacyjnych ETS, w biurze ETS i wiodących księgarniach w Polsce.

 

Nieocenioną pomocą w przygotowaniu do egzaminu TOEFL® jest próbny egzamin TOEFL®, który można rozwiązać na komputerze, symulując warunki prawdziwego egzaminu. Ten egzamin próbny nazywa się TPO - TOEFL® Practice Online

 

TPO zawiera autentyczne pytania egzaminacyjne, jest pełną symulacją całego egzaminu iBT, zawiera wszystkie jego części, Reading, Listening, Speaking oraz Writing.

 

Uznawalność

Egzamin TOEFL® cieszy się ogromną popularnością w Europie Zachodniej, Wielkiej Brytanii, w USA czy Kanadzie, jest dostępny w 110 krajach na całym świecie, ciągle powstają nowe ośrodki egzaminacyjne, w Polsce, TOEFL® jest dostępny w większych miastach w Polsce.

 

Terminy egzaminów

Każdego roku, egzamin TOEFL® odbywa się w ponad 35 sesjach egzaminacyjnych, organizowanych zazwyczaj 3 do 4 razy w miesiącu w piątki lub soboty. Szczegółowy terminarz sesji egzaminacyjnych można znaleźć na stronach ETS lub zapytać o terminy egzaminów w ośrodku egzaminacyjnym.

 

Terminy sesji można zawsze sprawdzić po założeniu swojego profilu kandydata na stronie rejestracyjnej egzaminu TOEFL®:

 

Czas oczekiwania na wyniki

Na wyniki egzaminu TOEFL® oczekuje się ok. 3 tygodnie od daty egzaminu.

 

Oficjalna strona TOEFL® w Polsce www.pl.TOEFL.eu  >>>